Ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia narciarskie.


Ferie niebawem, pewnie niektórzy z nas wybiorą się w wolnym czasie w góry, żeby odpocząć od codzienności zjeżdżając na nartach, deskach snowboardowych i innym zimowym sprzęcie sportowym. Nie pozwólmy, żeby ten miły czas zmienił się w koszmar. A tak może być w przypadku, gdy przydarzy nam się wypadek, który będzie skutkował stresem i dodatkowymi kosztami wynikającymi z konieczności pokrycia dodatkowych kosztów leczenia z własnej kieszeni.

Przed czym powinniśmy się zabezpieczyć?

Przede wszystkim powinniśmy pomyśleć o zapewnieniu sobie opieki zdrowotnej. W krajach Unii Europejskiej mamy, co prawda ubezpieczenie kosztów leczenia na podstawie EKUZ, ale musimy się liczyć z tym, że nie wszystkie wydatki nam ono pokryje. Ubezpieczenie NFZ nie pokryje nam części kosztów (na szczęście nie są to duże kwoty), którą muszą ponosić również mieszkańcy tych krajów. Poniżej przykłady opłat w krajach, które są głównymi celami wyjazdów zimowych:

 1. Czechy

  Opłata stomatologiczna (w nagłych przypadkach) – 90 Kč.

  Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych na oddziale ratunkowym - 90 Kč.

 2. Słowacja

  Leczenie stomatologiczne jest bezpłatne, ale pacjent musi ponieść koszt materiałów wykorzystanych w trakcie leczenia.

  Wizyta na pogotowiu kosztuje 1,99 €, jeśli się okaże, że pacjent musi zostać w szpitalu, to opłata nie zostanie pobrana. W przypadku leczenia szpitalnego, od osoby towarzyszącej pacjentowi jest pobierana opłata 3,32€ za dzień.

  Opłata za receptę: 0,17€.

 3. Niemcy

  Opłata za leczenie szpitalne – 10€ za dzień pobytu, jednakże, jeśli pacjent przebywa ponad 28 dni w ciągu roku w szpitalu, zostaje zwolniony z dalszych opłat.

  Leki i materiały opatrunkowe na receptę kosztują 10% wartości, jednakże nie mniej niż 5€ i nie więcej niż 10€, jednakże nie więcej niż wynosi cena leku.

 4. Włochy

  Wizyta u lekarza pierwszego kontaktu będzie nasz kosztować 36,15€.

  Leczenie stomatologiczne nie jest refundowane.

  Leczenie szpitalne jest bezpłatne.

 5. Francja

  Pełny koszt wizyty u lekarza pierwszego kontaktu i lekarza stomatologa to 23€, za wizytę u lekarza specjalisty zapłacimy 25€ - kasa chorych zwróci nam 70 % tych kwot. Dodatkowo do każdej wizyty jest doliczane ryczałtowo 1€, jednak nie więcej niż 4€ dziennie.

  Badania laboratoryjne są refundowane w wysokości 60%. Podobnie jak podczas wizyty u lekarza, w laboratorium zapłacimy również ryczałtowo 1€.

  Koszty świadczeń paramedycznych kasa chorych zwraca w 60% i dodatkowo chory musi ponieść koszt zryczałtowany za każde świadczenie w wysokości 0,5€ jednak nie więcej niż 2€ dziennie.

  Koszty rozszerzonych świadczeń medycznych i chirurgicznych powyżej kwoty 120€ zwracane są w 100%. Pacjent musi pokryć we własnym zakresie zryczałtowany koszt 18€ za każde świadczenie bez względu na jego koszt.

  W przypadku leczenia szpitalnego koszty zwracane są w wysokości 80% lub w niektórych przypadkach 100%.

 6. Austria

  Leczenie stomatologiczne jest zwykle częściowo płatne.

  Leczenie szpitalne kosztuje od 12€ do 20,10€ jednakże za maksymalnie 28 dni ciągu roku. Powyżej 28 dni pobyt w szpitalu jest bezpłatny.

  Pracownicy szpitala mogą zaproponować pacjentowi hospitalizację w ramach podwyższonego standardu opieka, jednakże w takim przypadku pacjent poniesie podwyższone koszty, które nie podlegają zwrotowi.

  Za leki płacimy 5,55€, których kasa chorych nam nie refunduje.

  Transport do szpitala jest bezpłatny, w sytuacjach, kiedy lekarz stwierdzi zagrożenie życia.

  Ratownictwo górskie i transport lotniczy są w pełni odpłatne i nierefundowane!

 7. Szwajcaria

  Za poradę lekarza pierwszego kontaktu, lekarza specjalisty, lekarza stomatologa lub za leczenie stacjonarne zapłacimy 33CHF (osoby poniżej 18 roku życia) lub 92 CHF (osoby powyżej 18 roku życia).

  Pacjent korzystający z przejazdu karetką płaci 50% kosztów przewozu, jednak kasa chorych zwraca nie więcej niż 500 CHF rocznie.

  Transport lotniczym pogotowiem ratunkowym jest odpłatny w 50% jednakże do kwoty nie wyższej niż 5000 CHF rocznie.

Jak widać w powyższym zestawieniu, koszty leczenia za granicą, nawet z pomocą karty EKUZ mogą być niemałe. Musimy pamiętać, że NFZ nie zwróci nam kosztów wizyty w prywatnych gabinetach lekarskich, a dostęp do państwowej służby zdrowia może być utrudniony w miejscu, w którym przyjdzie nam spędzać ferie. Koszty transportu do Polski również zwykle nie są refundowane, także za tę wątpliwą „przyjemność” zapłacimy z własnej kieszeni. Najbardziej kosztowny może być transport lotniczy i równie wysoki będzie koszt akcji ratunkowej i poszukiwawczej. A są to wydatki, do których nasz NFZ się nie dołoży.

Jakie ubezpieczenie warto kupić

Przede wszystkim takie, które będzie nam zapewniało komfort finansowy w przypadku nieprzewidzianych sytuacji. Kwota limitu na akcję ratowniczą i poszukiwawczą w wysokości 20.000 zł i ubezpieczenie kosztów leczenia do 120.000 zł wydaje się być kwotą wystarczającą. Należy pamiętać, że skutki wypadku możemy odczuwać długo później, dlatego warto również uwzględnić w trakcie zakupu polisy wysokość kwoty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Czynnikiem równie istotnym, jest wysokość ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Uchroni nas ono w razie wyrządzenia nieumyślnie komuś szkody. Łatwo sobie można wyobrazić sytuację, kiedy niecelowo wyrządzamy komuś krzywdę na stoku, bez względu na to jak dobrze jeździmy na nartach, czy też na snowboardzie, takie sytuacje się czasami również zdarzają. Płacenie odszkodowania może być bardzo kosztowne, warto się przed tym zabezpieczyć.

Gdzie warto kupić ubezpieczenie i ile ono kosztuje

Koszty i zakres ubezpieczeń turystycznych zmieniają się praktycznie z dnia na dzień, trudno więc stwierdzić jednoznacznie w którym towarzystwie warto się ubezpieczyć, a w którym nie. Tutaj z pomocą przyjdą nam porównywarki ubezpieczeń, przy pomocy których, w domowym zaciszu, spokojnie kupimy ubezpieczenie odpowiednim zakresie. Ceny są różne, już za około 50 zł za tydzień można wykupić ubezpieczenie, które wybawi nas z większości opresji.

Reasumując

Nie daj sobie zepsuć ferii – nawet jeśli nie jesteś osobą zapobiegliwą, sama myśl o tym, że jesteś przygotowany na najgorsze, powinna Ci zapewnić komfort odpoczynku. Tym bardziej, że cena nie jest wysoka, więc warto.09 stycznia 2016
comments powered by Disqus