Ubezpieczenia turystyczne

Wakacje, jak sobie ich nie zepsuć.


Wakacje, jak sobie ich nie zepsuć.

Nareszcie wakacje! Co prawda, w tym roku zarówno pogoda jak i sytuacja geopolityczna sprzyjają spędzaniu letniego okresu w Polsce, ale z pewnością wielu z Was w poszukiwaniu odpoczynku wybierze się za granicę. Życzymy wszystkim pięknej pogody i spokojnych wakacji, ale znając życie, zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze wakacje przebiegają po naszej myśli i czasem trzeba skorzystać z pomocy towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jakie istnieją rodzaje ubezpieczeń przydatnych w okresie wakacyjnym i co one zabezpieczają.

 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

  Zabezpiecza nas przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, których wynikiem jest uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia powodujący trwały uszczerbek lub śmierć ubezpieczonego. Podczas zakupu tego rodzaju ubezpieczenia winniśmy zwrócić uwagę na jego trzy parametry: sumę ubezpieczenia, tabelę norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu, oraz rzecz jasna, wyłączenia. O wyłączeniach napiszemy później – są one podobne we wszystkich rodzajach ubezpieczeń szczególnie przydatnych w czasie wakacji, skupmy się teraz na pozostałych dwóch czynnikach wpływających na cenę ubezpieczenia, jak i na uzyskane później ewentualne odszkodowanie.

  Suma ubezpieczenia określa maksymalną finansową odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku gdy odniesiemy trwały uszczerbek na zdrowiu. Na podstawie tej kwoty zostanie nam również wyliczone odszkodowanie w proporcjonalnej wysokości do poniesionego uszczerbku na zdrowiu, przy czym, co oczywiste śmierć określa się jako 100% uszczerbek na zdrowiu. W niektórych przypadkach inna jest suma ubezpieczenia NNW dla uszczerbku na zdrowiu i inna dotyczy śmierci osoby ubezpieczonej. Częściowy uszczerbek na zdrowiu będzie "wyceniany" na podstawie tabel – każdy z ubezpieczycieli posługuje się własną tabelą i warto chociażby rzucić na nią okiem, żeby być świadomym jakie odszkodowanie zostanie nam wypłacone w przypadku poszczególnych uszczerbków na zdrowiu. Posłużmy się przykładem, hipotetyczne sytuacje zawsze najlepiej działają na wyobraźnię. Załóżmy, że posiadamy ubezpieczenie NNW zawarte w jednym z wiodących dużych towarzystw ubezpieczeniowych na sumę ubezpieczenia 10 000 zł. W przypadku utracenia gałki ocznej, a co za tym idzie, całkowitą utratą widzenia w jednym oku, ubezpieczyciel wypłaci nam 38% sumy ubezpieczenia, a więc 3 800 zł. Jak widać na powyższym przykładzie, kwota wypłaconego odszkodowania jest niska i nie rekompensuje nam poniesionego uszczerbku na zdrowiu, ale na taką wypłatę ubezpieczenia się zgodziliśmy opłacając ubezpieczenie NNW z sumą ubezpieczenia w wysokości 10 000 zł. Zdrowia nic nam nie zwróci, ale warto w trakcie zawierania umowy ubezpieczeniowej pomyśleć o ustaleniu sumy ubezpieczenia na takim poziomie, który choćby w niewielkim stopniu osłodzi nam gorycz utraconego zdrowia.

 2. Ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą.

  To ubezpieczenie może nam być pomocne w przypadku, gdy w trakcie naszych zagranicznych wakacji wystąpi konieczność skorzystania z pomocy lekarskiej. Co prawda w większości krajów europejskich możemy skorzystać z karty EKUZ zapewniającej nam bezpłatną (lub płatną w niewielkim zakresie) pomoc lekarską, tym niemniej należy mieć na uwadze, że ubezpieczenie zdrowotne, które zapewnia nam NFZ może być w wielu wypadkach niewystarczające. Przede wszystkim EKUZ nie obowiązuje we wszystkich krajach Europy – na przykład w Albanii – modnym ostatnio kierunku wakacyjnych wojaży okaże się ona bezużyteczna. Miejmy również na uwadze fakt, że w krajach w których możemy się posługiwać kartą EKUZ nie zapewni nam ona w pełni bezpłatnego dostępu do pomocy lekarskiej i ambulatoryjnej; refundacja kosztów leczenia będzie przeprowadzana na zasadach identycznych do tych, które obowiązują mieszkańców kraju w którym się leczymy. W niektórych krajach częściowa odpłatność za pomoc lekarską może być kosztowna. Musimy również mieć świadomość, że w wielu krajach państwowa służba zdrowia podobnie jak w Polsce jest niewydolna i będziemy zmuszeni skorzystać z prywatnej opieki zdrowotnej. Za taką pomoc lekarską (niepaństwową) będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni, no chyba, że zapobiegawczo wykupiliśmy ubezpieczenie które pokryje koszty naszego leczenia. W niektórych krajach, nawet państwowy transport medyczny jest odpłatny i w takich przypadkach EKUZ również nie uchroni nas przed kosztami.

 3. Ubezpieczenie pomocowe (tzw. Assistance).

  Tego typu ubezpieczenie zwykle zabezpiecza nas przed nieprzewidywalnymi zdarzeniami takimi jak: pokrycie kosztów pobytu i transportu osób bliskich poszkodowanemu w wyniku wypadku w trakcie urlopu, organizacja opieki nad małoletnimi dziećmi towarzyszącymi nam w trakcie wakacji, pokrycie kosztów kierowcy, jeśli nasz stan uniemożliwia prowadzenie pojazdu mechanicznego a na wakacje wybraliśmy się samochodem, transport zwłok do kraju, udzielenie pożyczki w przypadku utraty środków płatniczych wskutek kradzieży itd. Należy pamiętać, że wszelkie ewentualne świadczenia, których może nam udzielić ubezpieczyciel są precyzyjnie opisane w O.W.U. oraz, jak zwykle należy zwrócić uwagę na limity kwotowe dotyczące poszczególnych elementów tego ubezpieczenia.

 4. Ubezpieczenie kosztów ratownictwa.

  Jak możemy sobie wyobrazić, koszty akcji ratowniczej mogą być niemałe. W akcję, której celem może być ocalenie nam zdrowia i życia mogą być zaangażowane duże środki zarówno ludzkie jak i techniczne (łodzie ratunkowe, helikopter ratunkowy itp.). Koszt użycia śmigłowca w trakcie akcji ratunkowej zwykle wynosi około 4 tysięcy euro, a często innego sposobu ocalenia zdrowia lub życia nie ma. Taki dodatkowy koszt podczas wakacji jest zupełnie niepotrzebny, dlatego warto zwrócić uwagę, czy nasze ubezpieczenie przewiduje pokrycie kosztów akcji ratunkowej.

 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).

  Zwykle bagatelizujemy możliwość nieumyślnego wyrządzenia szkody innym osobom. W trakcie wakacyjnego odpoczynku, wiele sytuacji może się zdarzyć i nie należy wykluczać, że w wyniku naszego nieumyślnego działania czyjeś mienie lub zdrowie odniesie szkodę. Przed kosztownymi roszczeniami może nas zabezpieczyć OC, należy jednak zadbać, aby jego wysokość była odpowiednio duża, bowiem nigdy nie wiemy jaką szkodę zarówno materialną jak i osobową możemy wyrządzić w trakcie naszych wakacji innym ludziom, a z pewnością nie chcielibyśmy mieć kosztownej pamiątki z urlopu w postaci spłaty obciążenia finansowego związanego z odszkodowaniem za wyrządzone szkody.

 6. Ubezpieczenie sprzętu turystycznego, sportowego oraz bagażu.

  Na wakacje często zabieramy sprzęt turystyczny i sportowy, a prawie zawsze bagaże. Utrata bagażu może być bardzo dotkliwa i może zamienić nasz urlop w finansowy koszmar. Jesteśmy zmuszeni kupić nową garderobę i przedmioty codziennego użytku na miejscu. Wydatki na odkupienie niezbędnych przedmiotów znajdujących się w zagubionych bagażach będą z pewnością niemałe. Jeszcze większe kwoty będziemy zmuszeni wydać na utracony w trakcie podróży sprzęt sportowy i turystyczny; zwykle nie jest on tani. W przypadku zniszczenia czy uszkodzenia naszej własności ubezpieczyciele wypłacą nam odszkodowanie za uszkodzone mienie znajdujące się w bagażu tylko pod pewnymi warunkami. Zwykle uszkodzona lub zagubiona garderoba oraz inne elementy naszego bagażu muszą znajdować się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego, lub znajdować się w zamkniętym luku bagażowym autobusu albo w miejscu naszego zakwaterowania. Pod uwagę często brana jest amortyzacja zagubionych lub zniszczonych przedmiotów, zmniejszająca kwotę wypłaconego odszkodowania. Najlepiej dobrać sumę ubezpieczenia w takiej wysokości, która umożliwi nam odkupienie utraconych przedmiotów.

 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu i wcześniejszego powrotu.

  Życie płata nam różne figle i nawet długo wyczekiwany i planowany urlop może nie dojść do skutku lub zostać przerwany na skutek nieprzewidzianych okoliczności . W trakcie urlopu może się okazać, że jesteśmy pilnie potrzebni w pracy, los może na nas spuścić również jakąś nieprzewidzianą okoliczność rodzinną w związku z którą nie będziemy mogli pojechać na wymarzone wakacje. Dobrze byłoby, żeby poniesione przez nas koszty (zaliczki, wydatki na dodatkowe przeloty itp.) nie obciążyły naszego budżetu. W takiej sytuacji pomocne może się okazać ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu i wcześniejszego powrotu. Powody naszej rezygnacji muszą być naturalnie starannie udokumentowane, jednakże ubezpieczyciel może nam pokryć tego typu wydatki i naszym jedynym kosztem w takiej sytuacji będzie rezygnacja z wypoczynku – nie poniesiemy żadnych (lub poniesiemy mniejsze) koszty finansowe będące skutkiem nagłej zmiany planów urlopowych. Tego typu ubezpieczenie również może nam się przydać. Wszystkie powyższe ubezpieczenia zwykle sprzedawane są w pakietach i raczej trudno jest zakupić tylko jedno z nich. Postarajmy się je dobrać w taki sposób, który umożliwi nam spokojny sen, nawet w przypadku gdy spotka nas jakaś nieprzewidziana nieprzyjemność. Warto przed zawarciem umowy ubezpieczeniowej usiąść na chwilę i przeanalizować jak dużo pieniędzy jesteśmy skłonni przeznaczyć na ubezpieczenie i konsekwencji jakich sytuacji losowych chcemy uniknąć.

Najczęściej stosowane wyłączenia odpowiedzialności.

Mamy już wybrany zestaw ryzykownych sytuacji od których chcemy się ubezpieczyć, wiemy jakich sum ubezpieczenia będziemy wymagać od ubezpieczyciela, teraz czas zapoznać się z wyłączeniami. Nie daj się zaskoczyć po fakcie, dowiedz się w jakich okolicznościach ubezpieczyciel odmówi Ci wypłaty odszkodowania. Krótko mówiąc przeczytaj ogólne warunki ubezpieczenia (O.W.U.) zwracając szczególną uwagę na dział "Wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń". A będzie co czytać.

Towarzystwa ubezpieczeniowe zwykle odmawiają wypłaty odszkodowania w następujących przypadkach:

 1. Jeśli wydarzenie wystąpiło w stanie po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego przez ubezpieczonego.
 2. Wydarzenie miało miejsce na terenach objętych działaniami wojennymi o charakterze lokalnym lub międzynarodowym.
 3. Szkody powstały na skutek działań niezgodnych z miejscowym prawem lub działań podjętych wbrew zakazom lokalnych władz.
 4. Jeżeli objęte ubezpieczeniem zdarzenie wynikło na skutek rażącego niedbalstwa lub jest wynikiem umyślnego działania ubezpieczonego.
 5. Jeśli nie zgłosiliśmy roszczeń w określonym terminie od czasu wystąpienia szkody (zwykle na zgłoszenie szkody towarzystwa ubezpieczeniowe wyznaczają krótki termin – lepiej się go trzymać).

Ubezpieczenie od utraty lub uszkodzenia sprzętu turystycznego lub sportowego oraz innego bagażu nie obejmuje sytuacji, gdy szkody powstały w związku z:

 1. Eksploatacją uszkodzonego, zniszczonego lub utraconego mienia.
 2. Zniszczeniem, utratą lub konfiskatą przez organa celne lub inne władze.
 3. Kradzieży bez włamania lub przy użyciu dorobionych kluczy.
 4. Zwykle wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej są również walizki i inne pojemniki w których przewozimy bagaż.

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą zwykle nie będzie skutkowało wypłatą odszkodowania w następujących sytuacjach:

 1. Jeśli koszty powstały w przypadku leczenia stomatologicznego – protetycznego i profilaktycznego.
 2. Nie zostaną pokryte koszty związane ze skutkami przeprowadzenia operacji plastycznej.
 3. Jeżeli odszkodowanie, które ma być wypłacone wynika z leczenia związanego z usiłowaniem popełnienia przestępstwa lub samobójstwa przez ubezpieczonego.
 4. Jeżeli koszty powstały na skutek leczenia chorób przewlekłych (można znieść to wyłączenie w trakcie kupowania polisy).
 5. Jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwskazania do odbycia podróży zagranicznej.
 6. Jeżeli koszty związane z leczeniem powstały w wyniku działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg i bójkach.

Wykupienie polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) zwykle będzie bezużyteczne, jeśli:

 1. Szkody są spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych.
 2. Odszkodowanie ma zostać wypłacone osobom bliskim.
 3. Spowodowaliśmy szkody w środowisku naturalnym.
 4. Będziemy chcieli uzyskać odszkodowanie za szkody spowodowane działaniem służb celnych lub innych organów państwowych.
 5. Koszty powstały wskutek roszczeń o charakterze karnym.

Podsumowanie: na co zwrócić uwagę.

.

Jak widać powyżej wachlarz wyłączeń stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest bardzo szeroki. Z całą pewnością nie wszystkie zostały wymienione w powyższym zestawieniu i w związku z tym należy bardzo dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczeń zwracając szczególną uwagę na sumy ubezpieczenia i wyłączenia. Mamy nadzieję, że nie będziecie musieli korzystać z wykupionych polis, ale w przypadku gdyby taka konieczność jednak zaistniała, chcielibyśmy żeby świadomie zakupione polisy pomagały Wam w jak najmniejszym uszczupleniu domowego budżetu.11 lipca 2016
comments powered by Disqus