Ubezpieczenia nieruchomości

Ubezpieczenie grobu.


1 listopada już minął, Święto Wszystkich Świętych za nami. Wielu z nas rzadko wybiera się na cmentarze, ale zwykle wszyscy odwiedzamy nekropolie na przełomie października i listopada. Czasami możemy zostać zaskoczeni stanem rodzinnego grobowca – wszakże nie odwiedzamy go często. Oprócz uszkodzeń wynikających ze zużycia materiałów, możemy zastać uszkodzenia, które są skutkiem zdarzeń losowych lub wandalizmu. Cmentarze są bardzo rzadko objęte systemami monitoringu, a nawet jeśli na naszym cmentarzu jest monitoring, to odnalezienie sprawcy może okazać się bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Wykrywalność tego typu wykroczeń zostawia nadal wiele do życzenia. Ubezpieczeniem możemy objąć również szkody kradzieżowe – wbrew pozorom, wcale nie rzadko zdarzające się na nekropoliach. Z pomocą odszkodowania wypłaconego z ubezpieczenia z pewnością łatwiej będzie przywrócić nagrobkowi wygląd sprzed zdarzenia.

Kiedy nie dostaniemy odszkodowania

Umowa ubezpieczeniowa, jak zresztą w przypadku większości ubezpieczeń (jeśli nie wszystkich), przewiduje różne sytuacje w których odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Zwykle wyłączenia obejmują uszkodzenia wynikające z eksploatacji (zużycia) materiałów z których jest wykonany zarówno grobowiec, jak i towarzyszące mu akcesoria (takie jak ławka, napisy na grobowcu, rzeźby, elementy ozdobne, nawierzchnia wyłożona wokół nagrobka itp.). Odszkodowanie nie będzie nam się również należało, jeśli uszkodzenia spowodowane są przez przedsiębiorstwa pogrzebowe lub służby komunalne opiekujące się cmentarzem. Ubezpieczeniem nie są objęte również wieńce, kwiaty, znicze itp. Nie zostanie również wypłacone odszkodowanie za okopcenie płyty grobowca przez źle umieszczone znicze. Zwykle nieobjęte ubezpieczeniem są również uszkodzenia płyty nagrobnej, będące następstwem osuwania lub zapadania się ziemi.

Kiedy odszkodowanie zostanie nam wypłacone

Odszkodowanie zwykle będzie wypłacone w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek czynnika nagłego, który spowodował uszkodzenie naszego mienia. W przypadku zjawisk meteorologicznych ubezpieczenie może obejmować szkody powstałe na wskutek huraganu, powodzi, ulewnego deszczu, uderzenia pioruna, trzęsienia ziemi (sic!), spowodowane przez upadające drzewa, ich konary czy też maszty. Odszkodowanie zostanie również wypłacone, jeśli szkody powstały na wskutek uderzenia pojazdu mechanicznego. Ubezpieczeniem objęte są wszystkie elementy przytwierdzone na stałe do grobowca (litery, rzeźby lub wazony), ławki wokół grobowców oraz nawierzchnia wyłożona wokół nagrobka.

Jak wysokie może być odszkodowanie i ile to kosztuje

Wysokość maksymalnego odszkodowania jest zależna od towarzystwa ubezpieczeniowego w którym się ubezpieczamy i naturalnie od wysokości składki. W Warcie koszt to 10 zł rocznie za ubezpieczenie do wysokości 10.000 zł, w PZU zapłacimy 65 zł za ubezpieczenie nagrobka o wartości 5.000 zł, natomiast w Compensie wysokość składki to 75 zł rocznie za ubezpieczenie nagrobka o wartości 5.000 zł. Sumy ubezpieczenia możemy zwiększać, jednakże zwykle musimy się liczyć z ograniczeniem maksymalnej kwoty do jakiej możemy się ubezpieczyć – np w Warcie jest to 20.000 zł.

Gdzie się ubezpieczyć

Ubezpieczenie nagrobka możemy zawrzeć przy okazji zawierania umowy ubezpieczeniowej zabezpieczającej nasze domostwo. Jest ono dostępne m.in. w PZU, jako element ubezpieczenia „Bezpieczny Dom”, Warcie i Compensie.

Czy warto

Jak zwykle niestety, nie ma prostej odpowiedzi. Koszty ubezpieczeń nie są wysokie (około 1-2% wartości grobowca), a kupujemy sobie za tę kwotę komfort i pomoc ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia uszkodzenia. Koszt przywrócenia nagrobkowi dawnej świetności może być wysoki, więc każda pomoc jest pożądana. Istotnymi elementami w kalkulowaniu opłacalności ubezpieczenia powinny być:
  1. Umiejscowienie naszego nagrobka – jeśli grobowiec znajduje się obok ruchliwych alejek (o ile da się stwierdzić, czy takowe na naszym cmentarzu istnieją), to ryzyko uszkodzenia przez wandali będzie znacząco mniejsze. Jeśli w okolicy naszego grobowca znajdują się maszty, drzewa – z pewnością trzeba to wziąć pod uwagę.
  2. Wartość płyty nagrobnej i pozostałych elementów grobu. Jeśli jest wysoka, dobrze jest się zabezpieczyć od potencjalnych uszkodzeń wynikających z oddziaływania czynników losowych – zawsze koszty, które będziemy musieli ponieść z własnej kieszeni będą mniejsze. Jeśli wartość oceniamy jako niską – może lepiej się nie ubezpieczać. Towarzystwo ubezpieczeniowe nie wypłaci nam większej kwoty niż wysokość strat, które ponieśliśmy.


07 listopada 2015
comments powered by Disqus