Ubezpieczenia nieruchomości

Co to jest ubezpieczenie mieszkania i kiedy jest nam ono potrzebne.


Ubezpieczenie mieszkania ujmując w prosty sposób jest zabezpieczeniem finansowym w przypadku, gdy nasze lokum dotknie jakieś losowe nieszczęście. W zależności od warunków ubezpieczenia, zasobności naszego portfela i naszej zapobiegawczości, możemy również ubezpieczyć ruchome składniki naszego majątku, takie jak:

  • Sprzęt agd/rtv,
  • Biżuterię,
  • Sprzęt sportowy i rekreacyjny,
  • Meble,
  • Dzieła sztuki (w takim przypadku, lepiej jednak zawrzeć oddzielną polisę).

Na początek powinniśmy ustalić wartość naszej nieruchomości. Powinniśmy zrobić to w taki sposób, aby w przypadku jakiegoś nieszczęścia, kwota uzyskana z ubezpieczenia pozwoliła nam na odtworzenie takiego samego domu lub mieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem cen robocizny, materiałów budowlanych i materiałów wykończeniowych. Suma ubezpieczenia powinna zapewniać zakup mieszkania lub domu (w zależności od tego, jaki rodzaj nieruchomości ubezpieczamy) o podobnym standardzie w tej samej okolicy. Prawdopodobnie nie będzie to łatwe, ale pamiętajmy, że zawsze możemy się wesprzeć opinią agenta ubezpieczeniowego, a jeszcze lepiej rzeczoznawcy, który dokona bardzo drobiazgowej wyceny naszego domostwa. Tutaj czai się drobna zasadzka: różnica pomiędzy wartością odtworzeniową (nowych elementów) a wartością rzeczywistą – uwzględniająca amortyzację (zużycie) wszystkich elementów naszego mieszkania. Warto się dowiedzieć, w jaki sposób ubezpieczyciel zamierza wycenić szkodę. Może to zrobić na trzy sposoby:

  • Zgodnie z wartością rzeczywistą,
  • Zgodnie z wartością odtworzeniową,
  • Zgodnie z wartością rynkową.

Informacja o sposobie określania wyceny szkody powinna być umieszczona w warunkach ubezpieczenia. Dodatkową, istotną informacją dotyczącą wypłaty odszkodowania, która powinna mieć miejsce w warunkach ubezpieczenia jest wartość franszyzy zarówno integralnej jak i redukcyjnej. Franszyza integralna, to nic innego jak określenie dolnego limitu kwotowego, poniżej którego ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody. Franszyza integralna chroni ubezpieczyciela przed likwidowaniem drobnych szkód. Franszyza redukcyjna zmniejsza kwotę odszkodowania o pewną, ustaloną wcześniej wartość.

Przykład:

Franszyza wynosi 1 000 zł. Straty w mieszkaniu wyrządzone zostały szkody o wartości 10 000 zł. W przypadku franszyzy integralnej, klient otrzyma odszkodowanie w wysokości 10 000 zł, natomiast w przypadku franszyzy redukcyjnej 9 000 zł (10 000 zł– 1000 zł = 9 000 zł). W przypadku szkód poniżej 1 000 zł i franszyzy integralnej, klient nie otrzyma żadnego odszkodowania. Wartość franszyzy może mieć znaczny wpływ na wysokość składki.

Warto również zwrócić uwagę na umieszczone w umowie ubezpieczeniowej podlimity (czasem zwane sublimitami) dotyczące różnych podkategorii szkód. Są one wyrażane procentowo i wyznaczają maksymalne kwoty wypłacane z tytułu ubezpieczenia za poszczególne kategorie szkód. Do kategorii szkód możemy zaliczyć na przykład szkody w sprzęcie agd, rtv, gotówce lub innych.

Przykład:

Nasze ubezpieczenie z całkowitą kwotą gwarancyjną w wysokości 10 000 zł ma wpisany podlimit na szkody sprzętu rtv w wysokości 10%. W takim wypadku tytułem ubezpieczenia otrzymamy wypłatę pokrywającą szkody, nie wyższą niż 10% z 10 000zł, a więc nie więcej niż 1 000 zł.

Przy zakupie ubezpieczenia naszego domostwa, warto rozważyć dodatkowe zabezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. To ubezpieczenie może być nam pomocne w przypadku niezawinionych przez nasz szkód na rzecz osób trzecich. Możemy z niego skorzystać między innymi w przypadku zalania sąsiada, wyrządzenia szkody przez naszego psa itd.21 listopada 2015
comments powered by Disqus