Ubezpieczenia komunikacyjne

Wypowiedzenie polisy OC.


Polisę OC wypowiadamy w czterech przypadkach. Musimy jednakże pamiętać, że w każdym z tych przypadków należy wypowiedzenie własnoręcznie podpisać i uzyskać potwierdzenie faktu złożenia wypowiedzenia.

Wypowiedzenie umowy musimy złożyć, gdy:

  1. Zmieniamy towarzystwo ubezpieczeniowe,
  2. Sprzedamy pojazd objęty polisą,
  3. Zakupimy pojazd objęty polisą ubezpieczeniową, a chcemy ubezpieczyć nasz nowy pojazd w innym towarzystwie ubezpieczeniowym,
  4. Posiadamy polisę w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, a nie wypowiedzieliśmy poprzedniej umowy w terminie (automatyczne przedłużenie polisy).

Pamiętajmy przy tym, że nawet, gdy nie przedłużymy polisy i nie złożymy wypowiedzenia w terminie, to automatycznie przedłuży się ona na okres jednego roku (no chyba, że posiadamy polisę wykupioną przez poprzedniego właściciela pojazdu – wtedy nie odnawia się ona automatycznie i po upływie okresu ważności polisy OC nasze auto nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia!).

W każdym z wymienionych przypadków, należy wypełnić formularz (linki na dole artykułu), powołując się na odpowiedni, w zależności od okoliczności wypełniania dokumentu, artykuł ustawy o obowiązkowych ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej (a w szczególności, nowelizacja tej ustawy z 11 lutego 2013 roku). W przypadku zmiany towarzystwa ubezpieczeniowego po terminie wygaśnięcia polisy jest to art. 28. W przypadku sprzedaży pojazdu, powołujemy się na artykuł 31, natomiast w przypadku podwójnego ubezpieczenia – na artykuł 28a.

O czym warto pamiętać:

  • Przy zmianie towarzystwa ubezpieczeniowego musimy dostarczyć wypowiedzenie do agenta towarzystwa, z którego usług chcemy zrezygnować, lub przesyłamy własnoręcznie podpisane wypowiedzenie na adres oddziału towarzystwa ubezpieczeniowego zajmujący się rejestracją wypowiedzeń. Składamy lub wysyłamy wypowiedzenie najpóźniej dzień przed wygaśnięciem polisy. Wysyłamy jedynie za pośrednictwem Poczty Polskiej (tylko w takim przypadku decyduje data stempla pocztowego, a nie faktyczny termin, w którym pismo dotarło do ubezpieczyciela). Zawsze zatrzymujmy potwierdzenie wysłania - w przypadku dostarczenia wypowiedzenia za pomocą poczty, lub potwierdzenie przyjęcia wypowiedzenia, jeśli dostarczamy je do agenta. Niektóre towarzystwa akceptują mailową drogę dostarczania wypowiedzeń. Pamiętajmy jednak, że dokument należy wypełnić, podpisać, zeskanować i dopiero wtedy może on być wysłany mailem.
  • W przypadku sprzedaży pojazdu mamy 30 dni na zgłoszenie tego faktu do ubezpieczyciela. Należy to zrobić, ponieważ jeśli kupujący nie zgłosi faktu zakupu ubezpieczycielowi, będziemy nadal uważani przez towarzystwo za właściciela pojazdu. Dodatkowo, po wygaśnięciu polisy całorocznej, zostanie ona automatycznie odnowiona, a należności towarzystwo ubezpieczeniowe może dochodzić solidarnie zarówno od kupującego jak i sprzedawcy. Pieniądze za niewykorzystaną polisę możemy odzyskać jedynie w przypadku, gdy kupujący zmieni towarzystwo ubezpieczeniowe przed upływem wygaśnięcia polisy. Nie dotyczy to przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia wystąpiła szkoda, która została zlikwidowana przez ubezpieczyciela. Zwrot składki przysługuje za każdy pełny miesiąc niewykorzystanego ubezpieczenia.
  • W przypadku zakupu pojazdu, mamy 30 dni na rezygnację z dotychczasowej polisy. W takim przypadku powinniśmy mieć wykupioną nową polisę. Jeśli chcemy skorzystać z ubezpieczenia zawartego przez poprzedniego właściciela, możemy to zrobić, ale niewykluczone, że stawka po rekalkulacji zostanie podwyższona i będziemy musieli do polisy dopłacić. Umowę możemy rozwiązać standardowo – najpóźniej przedostatniego dnia obowiązywania starej polisy. Sprawdźmy, czy polisa przekazana nam przez sprzedającego jest opłacona w całości (istnieją przypadki, gdy umowa ubezpieczeniowa jest zawierana na rok, a składki są płatne ratalnie – np. co kwartał). Pamiętajmy również, że umowa taka nie przedłuża się automatycznie na następny rok.
  • Jeśli przypomniało nam się, że nie wypowiedzieliśmy umowy obowiązkowego ubezpieczenia (lub otrzymaliśmy wezwanie do zapłaty składki) naszego pojazdu, musimy to zrobić jak najszybciej. Składkę musimy opłacić za cały okres od momentu wznowienia polisy do złożenia wypowiedzenia.


19 grudnia 2015
comments powered by Disqus