Ubezpieczenia komunikacyjne

Rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.


Rola Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się wypłatą odszkodowań poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych posiadaczy pojazdów.

Najczęściej szkody komunikacyjne przez nas niezawinione likwidujemy z polisy OC sprawcy. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe, każdy zarejestrowany pojazd mogący poruszać się po drogach publicznych jest zobowiązany takie ubezpieczenie posiadać i coraz rzadsze są przypadki kiedy poruszające się po ulicach pojazdy takiej polisy nie posiadają. O to, by wszyscy mieli wykupione obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dba Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wraz z policją. Opracowany przy współpracy z UFG "wirtualny policjant" – program przeszukujący bazy danych w celu wyszukania pojazdów bez ważnego OC, odniósł duży sukces redukując liczbę pojazdów nieposiadających OC do około 80 tysięcy. Jest to pozytywny sygnał, bo jeszcze niedawno, w 2012 roku liczba użytkowników ruchu drogowego bez ważnego OC była szacowana na ok. 250 tysięcy. Naturalnie, swój wpływ na tak dobry wynik mieli również realni policjanci w mundurach wyławiający w trakcie rutynowych kontroli drogowych kierowców, którzy polisy nie wykupili.

Jednakże ciągle zdarzają się przypadki, kiedy w kolizji drogowej lub wypadku uczestniczy pojazd, którego właściciel nie posiada ubezpieczenia OC. Co wtedy? W takiej sytuacji, wszelkie roszczenia przejmie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Następnie UFG ma na celu ukaranie sprawcy. W przypadku, gdy sprawca nie był właścicielem pojazdu, wtedy Fundusz ściągnie odszkodowanie zarówno od właściciela pojazdu jak i kierującego. Średnia kwota odszkodowania przy kolizji to 12 tysięcy złotych, a rekordzista (wg. mediów) za niefrasobliwe zachowanie ma do zapłacenia rachunek w wysokości 700 tysięcy złotych. Właściciel dodatkowo będzie musiał zapłacić opłatę karną na rzecz UFG. Nie jest ona niska – wynosi w zależności od okresu w którym pojazd nie miał ważnego OC od 740 zł do 3 700 zł za samochód osobowy a od 1100 zł do 5550 zł za samochód ciężarowy (w 2016 roku). Zapłacenie opłaty karnej nie zwalnia z obowiązku zapłaty za OC – należy jeszcze ponieść ten koszt. UFG jest bardzo skuteczne w ściąganiu należności i jest małe prawdopodobieństwo, ze opłat tych uda się uniknąć. Dodatkowo wirtualny policjant UFG szuka przerw w ciągłości ubezpieczenia OC danego pojazdu. Nawet gdy posiadamy pojazd z ważną polisą, a w przeszłości zdarzyło nam się nie zdążyć na czas z wykupieniem ubezpieczenia, istnieje ryzyko, że zapłacimy dodatkową opłatę karną. A przedawnienie należności z tytułu niezapłaconego ubezpieczenia OC to trzy lata.

A co w sytuacji, gdy sprawca zbiegł?

Zdarzają się również takie sytuacje, gdy zdenerwowani nie zdążymy odnotować numerów rejestracyjnych sprawcy, a ten korzystając z zamieszania umyka. Za szkody majątkowe (np. uszkodzony samochód) niestety będziemy zmuszeni zapłacić z własnej kieszenie – UFG nie zwróci nam ani poniesionych kosztów naprawy auta (w przypadku gdy posiadamy jedynie ubezpieczenie OC), ani nie pokryje nam kosztów podwyższenia składki AC, jeśli szkodę zlikwidujemy z tego właśnie ubezpieczenia. UFG wypłaci odszkodowanie jedynie w sytuacji gdy w wyniku zdarzenia drogowego z udziałem nieznanego sprawcy, uczestnicy zdarzenia poniosą uszczerbek na zdrowiu, powodujący u poszkodowanych konieczność co najmniej 14 dniowego pobytu w szpitalu. Odszkodowanie zostanie wypłacone zarówno za szkody osobowe jak i szkody na mieniu, niestety, będzie ono pomniejszone o o 300 euro, przy czym należy pamiętać, że jeśli posiadamy polisę AC, szkody majątkowe (naprawa pojazdu) będziemy musieli zlikwidować z tego ubezpieczenia – UFG w takim przypadku nie zwróci nam kosztów naprawy pojazdu. Na wypłatę odszkodowania UFG ma 30 dni od dnia otrzymania akt szkody od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Dlaczego UFG nie wypłaci odszkodowania w przypadku gdy posiadamy jedynie OC.

UFG nie wypłaci odszkodowania posiadaczowi uszkodzonego przez nieznanego sprawcę pojazdu, gdyż taka sytuacja mogłaby być wykorzystywana przez właścicieli w celu wyłudzenia odszkodowania. Łatwo możemy sobie wyobrazić sytuację, gdy UFG zostanie zasypane wnioskami od rzekomo poszkodowanych w zdarzeniach drogowych, których sprawcy uciekli, gdzie "poszkodowani" będą kierowali się chęcią bezpłatnej wymiany na nowy np. porysowanego zderzaka czy uszkodzonych drzwi itp.

A co w przypadku gdy sprawca zbiegł, ale posiadamy numery rejestracyjne pojazdu.

Jeśli w jakiś sposób będziemy mogli zidentyfikować sprawcę kolizji (spisaliśmy numery rejestracyjne, mamy nagranie z monitoringu, znaleźliśmy świadków itp.), to możemy dochodzić odszkodowania za uszkodzenia naszego pojazdu od sprawcy. Pamiętajmy o tym, by w przypadku, gdy stwierdzenie tożsamości kierowcy, który spowodował uszkodzenie naszego auta jest niemożliwe, zawsze wzywać policję. Czasami na podstawie oględzin na miejscu zdarzenia policji udaje się odnaleźć sprawcę, a ponadto pamiętajmy również o tym, że UFG bez notatki policji odmówi wypłaty odszkodowania.

Gdzie mogę zgłosić szkodę spowodowaną przez niezidentyfikowany pojazd mechaniczny.

Szkodę możemy zgłosić do dowolnego zakładu ubezpieczeń oferującego ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Czyli - w praktyce - niemalże do każdego towarzystwa ubezpieczeniowego.27 lipca 2016
comments powered by Disqus