Ubezpieczenia komunikacyjne

Kolizja z obcokrajowcem.


Podczas codziennej jazdy samochodem czasami zdarza się, że wskutek obniżenia koncentracji – naszej lub współuczestnika ruchu – stajemy się ofiarą lub sprawcą kolizji drogowej. Sytuacja jest już wystarczająco stresująca – dodajmy do tego stres wynikający z faktu, że współuczestnikiem kolizji był mieszkaniec obcego kraju, posługujący się nieznanym nam językiem.

Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić.

Niezależnie od tego, czy to my jesteśmy sprawcami, czy sprawcą jest obcokrajowiec przede wszystkim powinniśmy spróbować porozumieć się z kierowcą drugiego pojazdu. Jeśli ze względu na barierę językową, okaże się to niemożliwe, nie zwlekajmy, wezwijmy policję (bez względu na to, czy zdarzenie ma miejsce w Polsce czy w innym kraju) – policjanci zwykle w takich sytuacjach są w stanie zniwelować barierę językową i doprowadzić do porozumienia, a przede wszystkim zwykle wiedzą jakie dokumenty będą nam potrzebne w trakcie likwidowania szkody. Na pewno nie powinniśmy podpisywać dokumentów, których treść jest dla nas niezrozumiała (ze względu na barierę językową), ale również powinniśmy zadbać o to, żeby dokumentacja z miejsca zdarzenia była kompletna i zawierała wszelkie niezbędne informacje potrzebne w trakcie zgłaszania szkody ubezpieczycielowi. Formularze, które mogą być pomocne w trakcie spisywania danych uczestników zdarzenia drogowego oraz jego okoliczności znajdziecie Państwo w dziale do pobrania w sekcji szablony dokumentów. Najbardziej uniwersalny (za względu na stosunkowo powszechną znajomość języka) będzie wzór wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym w języku angielskim, jednakże pozostałe wersje językowe, w zależności od tego jakim językiem posługuje się obcokrajowiec, mogą być również przydatne.

Jakie informacje powinieneś zebrać od współuczestnika wydarzenia drogowego, jeśli auto jest zarejestrowane poza naszym krajem?

Zawsze powinniśmy zanotować:

  1. Dokładną datę i miejsce zdarzenia.
  2. Numer rejestracyjny pojazdu.
  3. Kraj rejestracji pojazdu.
  4. Markę i model pojazdu.
  5. Dane kierowcy (imię, nazwisko i adres).

Dodatkowo zanotujmy informację na temat zakładu ubezpieczeń, który wystawił dokument ubezpieczeniowy, jego serię i numer oraz okres ważności. Dokumentem, który przedstawi nam sprawca zdarzenia, powinny być:

  1. Certyfikat ubezpieczenia – analogiczny do naszego dokumentu potwierdzającego fakt zawarcia umowy ubezpieczeniowej – w przypadku pojazdu zarejestrowanego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii, Andory, Chorwacji lub Serbii.
  2. Zielona karta – w przypadku, gdy uczestnik zdarzenia posiada takowy dokument.
  3. Ubezpieczenie OC graniczne – zawierane przez kierowców spoza EOG na granicy z naszym krajem, wystawiane przez rodzime towarzystwa ubezpieczeniowe.

Pamiętaj: Jeśli uczestniczyłeś w wypadku drogowym (wypadek drogowy, to jak warto wspomnieć zdarzenie w ruchu drogowym w którym bierze udział jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego, a którego skutkiem jest zranienie lub śmierć uczestnika lub uczestników zdarzenia drogowego) bezwzględnie wezwij policję! Dodatkowo w niektórych krajach (m.in. Ukraina, Białoruś, Rosja, Rumunia) obecność policji, nawet w przypadku zwykłej stłuczki jest konieczna. Warto to sprawdzić przed wyjazdem!

Jak zlikwidować szkodę?

Oświadczenie spisane, nerwy związane ze stłuczką (przynajmniej częściowo) minęły, czas zająć się likwidacją szkody. W przypadku, gdy mamy do czynienia z polisą graniczną, nie ma większych problemów, gdyż podmiotem, który wystawił polisę jest któreś z towarzystw ubezpieczeniowych istniejących na polskim rynku – zwracamy się po prostu do tego towarzystwa z wnioskiem o likwidację szkody.

W przypadku, gdy pojazd był ubezpieczony poza naszym krajem, sytuacja jest nieco inna. W pierwszym kroku powinniśmy zidentyfikować krajowego korespondenta zagranicznego towarzystwa ubezpieczeniowego. Informacje na temat korespondentów zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych znajdziecie na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Po znalezieniu korespondenta zagranicznego ubezpieczyciela, zgłaszamy się z wnioskiem o likwidację szkody do krajowego towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli zagraniczne towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma korespondenta w naszym kraju, rolę likwidatora szkody przejmuje PZU lub Warta – wybór jednego lub drugiego towarzystwa ubezpieczeniowego należy do poszkodowanego, czyli do nas.

Co zrobić jeśli posiadamy jedynie numery rejestracyjne pojazdu sprawcy, markę, model oraz kraj rejestracji pojazdu sprawcy?

W takiej sytuacji należy posiadane dane na temat pojazdu oraz spisane oświadczenie przekazać PZU lub Warcie. PZU lub Warta dokona oględzin oraz wyceni szkodę. Po ustaleniu przez PBUK towarzystwa ubezpieczeniowego, które obejmowało ochroną pojazd sprawcy, zebrane przez Wartę lub PZU dokumenty zostaną przekazane krajowemu korespondentowi zagranicznego towarzystwa ubezpieczeniowego, lub w przypadku braku takowego, szkody zostaną zlikwidowane przez Wartę lub PZU (w zależności od tego, któremu z wymienionych towarzystw ubezpieczeniowych dostarczyliśmy dokumenty). W takim przypadku uzyskanie od PBUK informacji na temat ubezpieczyciela zagranicznego może trwać do 42 dni.

Czasami może się okazać, że sprawca kierował pojazdem będącym własnością obcych sił zbrojnych. W takim przypadku celem likwidacji szkody, należy zgłosić się do Ministerstwa Obrony Narodowej. Tam uzyskamy informację o przebiegu procesu likwidacyjnego.

Co w sytuacji gdy sprawca nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC w chwili zdarzenia ?

W takiej sytuacji zgłaszamy zdarzenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który zlikwiduje naszą szkodę (jedynie w przypadku, gdy poszkodowany jest obywatelem polskim). Jednakże w sytuacji, gdy posiadamy dobrowolne ubezpieczenie AC, to szkoda będzie zlikwidowana z tej polisy. Od UFG w takim przypadku, możemy –a nawet powinniśmy - dochodzić niezaspokojonych roszczeń – np. utraty zniżek na polisę AC.08 kwietnia 2016
comments powered by Disqus