Ubezpieczenia komunikacyjne

Co to jest ubezpieczenie OC i co nam zapewnia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest najbardziej popularnym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych – jest ubezpieczeniem obowiązkowym.

Czytaj dalej »

Ubezpieczenia komunikacyjne

Wypowiedzenie polisy OC.

Polisę OC wypowiadamy w czterech przypadkach. Musimy jednakże pamiętać, że w każdym z przypadków należy wypowiedzenie własnoręcznie podpisać i uzyskać potwierdzenie faktu złożenia wypowiedzenia.

Czytaj dalej »

Ubezpieczenia nieruchomości

Jak się ubezpieczyć od następstw pożaru.

Pożar może w mgnieniu oka pozbawić nas gromadzonych przez długie lata dóbr, a niejednokrotnie naraża nas również na utratę zdrowia lub nawet życia.

Czytaj dalej »

Ubezpieczenia zdrowotne

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne studenta.

Wszyscy, przed ukończeniem 18 roku życia są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Czytaj dalej »

Ubezpieczenia komunikacyjne

Co to jest i na czym polega BLS.

BLS to system, w którego wyniku odszkodowania (przysługującego z tytułu OC sprawcy) będziemy dochodzić od naszego towarzystwa ubezpieczeniowego, a nie od towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy.

Czytaj dalej »